Saturday, 20 September 2014

Himlen är Oskyldigt Blå (aka Behind Blue Skies) -
Bill Skarsgård, Adam Pålsson & Naked Extras

 Bill Skarsgård 
 Adam Pålsson
(left:) Skarsgård (right:) Pålsson 
Skarsgård
Pålsson 
(left:) Pålsson (right:) Skarsgård  
Naked Extras
Skarsgård 

No comments:

Post a Comment