Monday, 20 April 2015

愛很爛 (Ai Hen Lan) -
(aka Love Actually...Sucks!) -
Christepher Wee & Haze Leung

Christepher Wee
Haze Leung

愛很爛 (Ai Hen Lan) -
(aka Love Actually...Sucks!) -
Calvin Wong, John Tai & Naked Extra

Calvin Wong
John Tai
Wong
(left:) Wong (right:) Tai
Wong
Wong
Wong
Naked Extra
(back:) Naked Extra (front:) Wong
Wong
(left:) Wong (right:) Naked Extra
Wong
 Wong
(left:) Tai (right:) Wong
(left:) Wong (right:) Tai